Opiskelu


Itä-Suomen yliopiston nettisivuilla on esitelty erityisopettajan- ja erityisluokanopettajan opintoja seuraavasti:

"Itä-Suomen yliopiston erityisopettajien koulutuksessa on kaksi kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintoihin johtavaa koulutuslinjaa: erityisluokanopettajan ja erityisopettajan koulutus, sekä erityisopettajan koulutus. Koulutusten pääaine (erityispedagogiikka) ja tavoitetutkinnot (kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri) ovat samat, mutta sivuaineopintojen kautta koulutuslinjat tuottavat erilaiset erityisopettajakelpoisuudet.Erityisluokanopettajan- ja erityisopettajan koulutus

Erityisluokanopettajan ja erityisopettajan koulutuslinja tuottaa kolmoiskelpoisuuden. Tämä tarkoittaa, että opinnot suorittanut opiskelija on kelpoinen erityisopettajan, erityisluokanopettajan ja luokanopettajan tehtäviin eri kouluasteilla.

Koulutuksen pääaine on erityispedagogiikka. Kandidaatin tutkintoon sisältyy laajana sivuaineena perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op). Suppean sivuaineen (25 op) voi vapaasti valita Itä-Suomen yliopiston laajasta sivuainevalikoimasta. Erityisopettajan koulutus

Erityisopettajan koulutuslinjan opinnot suorittanut on kelpoinen erityisopettajan tehtäviin. Opiskelija valitsee kandidaatin tutkinnon molemmat sivuaineet (60 op ja 25 op) oman mielenkiintonsa mukaan.

Suuntautuminen yläkoulun ja lukion erityisopettajaksi on ominaista tämän koulutuslinjan opiskelijoille."


Lue lisää: https://www.uef.fi/fi/koulutus/erityisopettaja

Koulutuskohtaiset kulkukaaviot ja Smart Start:

https://studentuef.sharepoint.com/:w:/s/UEF--Kamu/EdrbuQJr-7JEqA1NG45zbgUBxODeg5vjOmkWoe6O6kQo_Q?rtime=cLvhzLp_2kg Apua opiskeluun:

Poikkeuksen tenttipankki:

Poikkeuksen jäsenenä olet oikeutettu käyttämään tenttipankkia. Tenttipankista löydät eri kurssien aiemmissa tenteissä kysyttyjä tenttikysymyksiä tenttiin valmistautumisen tueksi. Tenttipankin salasanan saat kysymällä sitä hallitukselta sähköpostista poikkeusry@gmail.com

Linkki tenttipankkiin: Tenttipankki – Poikkeus ry (wordpress.com)